Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

UCHWAŁA LII/377/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2023-2026

Załączniki:

Uchwala377-2023.pdf Plik pdf 3.35 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 11:23
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 11:23

UCHWAŁA NR LII/376/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2023 rok

Załączniki:

Uchwala376-2023.pdf Plik pdf 345.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 11:21
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 11:21

UCHWAŁA NR LII/375/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Załączniki:

Uchwala375-2023.pdf Plik pdf 165.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 11:19
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 11:20

UCHWAŁA LII/374/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala374-2023.pdf Plik pdf 103.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 11:17
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 11:18

UCHWAŁA LII/373/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala373-2023.pdf Plik pdf 102.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 11:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 11:15

UCHWAŁA NR LII/372/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2024-2029

Załączniki:

Uchwala372-2023.pdf Plik pdf 3.39 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 11:13
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 11:14

UCHWAŁA NR LII/371/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 29 grudnia 2023 r. uchwała budżetowa Gminy Krościenko Wyżne na 2024 rok

Załączniki:

Uchwala371-2023.pdf Plik pdf 782.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 11:11
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 11:11

UCHWAŁA NR LII/370/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Załączniki:

Uchwala370-2023.pdf Plik pdf 163.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 11:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 11:10

UCHWAŁA NR LII/369/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiczn

Załączniki:

Uchwala369-2023.pdf Plik pdf 167.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 11:06
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 11:07

UCHWAŁA NR LII/ 368 /2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Krościenko Wyżne na lata 2024-2030

Załączniki:

Uchwala368-2023.pdf Plik pdf 201.00 KB
Uchwala368-2023zal.pdf Plik pdf 1.13 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 11:02
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 11:04

UCHWAŁA NR LI/ 367 /2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023

Załączniki:

Uchwala367-2023.pdf Plik pdf 193.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 10:59
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 10:59

UCHWAŁA NR LI/ 366 /2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023

Załączniki:

Uchwala366-2023.pdf Plik pdf 193.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 10:56
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 10:57

UCHWAŁA NR LI/ 365 /2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023

Załączniki:

Uchwala365-2023.pdf Plik pdf 193.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 10:45
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 10:54

UCHWAŁA LI/364/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2023-2026

Załączniki:

Uchwala364-2023.pdf Plik pdf 3.37 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 10:40
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 10:42

UCHWAŁA LI/363/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2023 rok

Załączniki:

Uchwala363-2023.pdf Plik pdf 467.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 10:38
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 10:39

UCHWAŁA NR LI/362/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Uchwala362-2023.pdf Plik pdf 159.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 10:35
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 10:35

UCHWAŁA NR LI/ 361 /2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Prog

Załączniki:

Uchwala361-2023.pdf Plik pdf 202.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 10:33
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 10:33

UCHWAŁA NR LI/ 360 /2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Prog

Załączniki:

Uchwala360-2023.pdf Plik pdf 202.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 10:29
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 10:30

UCHWAŁA NR LI/359/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załączniki:

Uchwala359-2023.pdf Plik pdf 374.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 10:28
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 10:28

UCHWAŁA NR LI/358/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala358-2023.pdf Plik pdf 174.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 10:24
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 10:24

UCHWAŁA NR LI/357/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Krościenko Wyżne w roku 2024

Załączniki:

Uchwala357-2023.pdf Plik pdf 160.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 10:21
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 10:22

UCHWAŁA NR LI/ 356 /2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku

Załączniki:

Uchwala356-2023.pdf Plik pdf 269.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 10:18
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 10:18

UCHWAŁA NR LI/ 355 /2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku

Załączniki:

Uchwala355-2023.pdf Plik pdf 146.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 10:16
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 10:17

UCHWAŁA NR LI/ 354 /2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Załączniki:

Uchwala354-2023.pdf Plik pdf 201.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 10:14
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 10:15

UCHWAŁA NR LI/ 353 /2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Załączniki:

Uchwala353-2023.pdf Plik pdf 281.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 10:13
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 10:13

UCHWAŁA NR LI/352/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala352-2023.pdf Plik pdf 111.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 10:11
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 10:12

UCHWAŁA NR LI/351/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala351-2023.pdf Plik pdf 111.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 10:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 10:09

UCHWAŁA NR LI/350/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala350-2023.pdf Plik pdf 111.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 10:07
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 10:07

UCHWAŁA NR LI/349/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Załączniki:

Uchwala349-2023.pdf Plik pdf 260.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 09:58
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 09:59

UCHWAŁA NR LI/348/2023 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Załączniki:

Uchwala348-2023.pdf Plik pdf 164.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2023-12-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-30 09:50
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-19 09:51
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 25 czerwca 2024r. 14:52:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.