Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

UCHWAŁA NR XXXII/ 222 /2021 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2022-2030

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 19:00
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 19:05

UCHWAŁA NR XXXII/ 221 /2021 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 grudnia 2021 r. uchwała budżetowa Gminy Krościenko Wyżne na 2022 rok

Załączniki:

Uchwala221-2021.pdf Plik pdf 477.71 KB
Uchwala221-2021zal.pdf Plik pdf 209.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 18:53
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 19:00

UCHWAŁA NR XXXII/ 220 /2021 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Załączniki:

Uchwala220-2021.pdf Plik pdf 195.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 18:51
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 18:53

UCHWAŁA NR XXXII/ 219 /2021 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2021-2030

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 18:45
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 18:50

UCHWAŁA NR XXXII/ 218 /2021 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2021 rok

Załączniki:

Uchwala218-2021.pdf Plik pdf 481.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 18:43
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 18:45

UCHWAŁA NR XXXII/ 217 /2021 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krościenko Wyżne na lata 2021-2032”

Załączniki:

Uchwala217-2021.pdf Plik pdf 197.58 KB
Uchwala217-2021zal.pdf Plik pdf 2.87 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 18:40
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 18:43

UCHWAŁA NR XXXII/ 216 /2021 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2022 rok

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 18:35
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 18:39

UCHWAŁA NR XXXII/ 215 /2021 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburze

Załączniki:

Uchwala215-2021.pdf Plik pdf 122.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 18:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 18:33

UCHWAŁA NR XXXII/ 214 /2021 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krościenko Wyżne na rok szkolny 2021/2022

Załączniki:

Uchwala214-2021.pdf Plik pdf 194.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 18:28
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 18:30

UCHWAŁA NR XXXI/ 213 / 2021 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2021 rok

Załączniki:

Uchwala213-2021.pdf Plik pdf 2.28 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 18:25
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 18:27

UCHWAŁA NR XXXI/ 212 /2021 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala212-2021.pdf Plik pdf 608.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 18:22
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 18:24

UCHWAŁA NR XXXI/ 211 /2021 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala211-2021.pdf Plik pdf 325.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 18:20
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 18:22

UCHWAŁA NR XXXI/ 210 /2021 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala210-2021.pdf Plik pdf 272.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 18:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 18:11

UCHWAŁA NR XXXI/ 209 / 2021 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2022 rok

Załączniki:

Uchwala209-2021.pdf Plik pdf 6.83 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 18:06
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 18:08

UCHWAŁA NR XXX/ 208 / 2021 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2021 rok

Załączniki:

Uchwala208-2021.pdf Plik pdf 1.94 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 18:02
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 18:04

UCHWAŁA NR XXX/207/2021 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala207-2021.pdf Plik pdf 635.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 17:58
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 18:01

UCHWAŁA NR XXX/206/2021 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 29 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów p

Załączniki:

Uchwala206-2021.pdf Plik pdf 283.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 17:55
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 17:58

UCHWAŁA NR XXX / 205 / 2021 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczn

Załączniki:

Uchwala205-2021.pdf Plik pdf 1.76 MB
Uchwala205-2021zal.pdf Plik pdf 267.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 17:52
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 17:58

UCHWAŁA NR XXIX /204/ 2021 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 września 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2021-2030

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2021-10-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-04 15:46
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-28 15:48

UCHWAŁA NR XXIX/203/2021 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2021 rok

Załączniki:

Uchwala203-2021.pdf Plik pdf 227.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2021-10-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-04 15:44
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-28 15:45

UCHWAŁA NR XXIX /202/ 2021 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala202-2021.pdf Plik pdf 195.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2021-10-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-04 15:43
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-28 15:44

UCHWAŁA NR XXIX /201/ 2021 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym

Załączniki:

Uchwala201-2021.pdf Plik pdf 192.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2021-10-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-04 15:41
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-28 15:42

UCHWAŁA NR XXIX /200/ 2021 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w klubie dziecięcym funkcjonującym na terenie Gminy Krościenko Wyżne dzieciom z terenu Gminy Haczów

Załączniki:

Uchwala200-2021.pdf Plik pdf 195.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2021-10-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-04 15:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-28 15:40

UCHWAŁA NR XXIX /199/ 2021 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala199-2021.pdf Plik pdf 198.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2021-10-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-04 15:37
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-28 15:38

UCHWAŁA NR XXIX /198/ 2021 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala198-2021.pdf Plik pdf 277.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2021-10-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-04 15:35
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-28 15:36

UCHWAŁA NR XXIX/197/2021 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2021-2023

Załączniki:

Uchwala197-2021.pdf Plik pdf 180.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2021-10-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-04 15:33
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-28 15:34

UCHWAŁA NR XXVIII /196/ 2021 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2021-2030

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2021-09-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-09-27 15:29
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-28 15:30

UCHWAŁA NR XXVIII/195/2021 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2021 rok

Załączniki:

Uchwala195-2021.pdf Plik pdf 230.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2021-09-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-09-27 15:27
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-28 15:28

UCHWAŁA NR XXVIII /194/ 2021 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Załączniki:

Uchwala194-2021.pdf Plik pdf 268.81 KB
Uchwala194-2021zal.pdf Plik pdf 225.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2021-09-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-09-27 15:25
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-28 15:26

UCHWAŁA NR XXVIII/193/2021 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala193-2021.pdf Plik pdf 123.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2021-09-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-09-27 15:23
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-28 15:23
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 25 lipca 2024r. 14:16:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.