Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Zarządzenie nr V/ 364 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na rok 2022 w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Z-364-2021.pdf Plik pdf 219.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-24
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-24 19:29
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-05 19:31

Zarządzenie nr V/ 363 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krościenko Wyżne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2022 i w latach następnych jest niez

Załączniki:

Z-363-2021.pdf Plik pdf 203.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-24
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-24 19:27
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-05 19:29

Zarządzenie nr V/ 362 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2021 rok

Załączniki:

Z-362-2021.pdf Plik pdf 285.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 23:42
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 23:44

Zarządzenie nr V/ 361 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym

Załączniki:

Z-361-2021.pdf Plik pdf 407.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 23:40
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 23:42

Zarządzenie nr V/ 360 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Z-360-2021.pdf Plik pdf 198.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 23:38
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 23:40

Zarządzenie nr V/ 359 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin pomników przyrody – 2 sztuk dębów szypułkowych – rosnących na działkach nr 2579 oraz 2595 przy ul. Dworskiej w Krościenku Wyżnym

Załączniki:

Z-359-2021.pdf Plik pdf 202.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 23:36
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 23:38

Zarządzenie nr V/ 358 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r.

Załączniki:

Z-358-2021.pdf Plik pdf 271.57 KB
Z-358-2021zal.pdf Plik pdf 847.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 23:34
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 23:38

Zarządzenie nr V/ 357 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Krościenko Wyżne w zamian za dzień świąteczny przypadający 1 stycznia 2022 r.

Załączniki:

Z-357-2021.pdf Plik pdf 194.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 23:32
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 23:34

Zarządzenie nr V/ 356 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2022 – 2030

Załączniki:

Z-356-2021.pdf Plik pdf 192.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 23:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 23:32

Zarządzenie nr V/ 355 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2022 rok

Załączniki:

Z-355-2021.pdf Plik pdf 193.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 23:21
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 23:23

Zarządzenie nr V/ 354 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia Planu działania w zakresie obrony cywilnej Gminy Krościenko Wyżne na rok 2022

Załączniki:

Z-354-2021.pdf Plik pdf 200.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 23:19
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 23:21

Zarządzenie nr V/ 353 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok.

Załączniki:

Z-353-2021.pdf Plik pdf 222.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 23:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 23:17

Zarządzenie nr V/ 352 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2021 rok

Załączniki:

Z-352-2021.pdf Plik pdf 308.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 23:14
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 23:15

Zarządzenie nr V/ 351 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia w latach 2022 - 2025 relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Załączniki:

Z-351-2021.pdf Plik pdf 195.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 23:12
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 23:14

Zarządzenie nr V/ 350 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Krościenko Wyżne w zamian za dzień świąteczny przypadający 25 grudnia 2021 r.

Załączniki:

Z-350-2021.pdf Plik pdf 267.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 23:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 23:11

Zarządzenie nr V/ 349 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczyc

Załączniki:

Z-349-2021.pdf Plik pdf 573.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 23:06
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 23:08

Zarządzenie nr V/ 348 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyj

Załączniki:

Z-348-2021.pdf Plik pdf 526.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 23:04
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 23:06

Zarządzenie nr V/ 347 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury, uzgodnienia sald rachunków bankowych i rozrachunków z kontrahentami, uzgodnienia stanu zapasów składników aktywów powierzonych obcej jednostce oraz porównania da

Załączniki:

Z-347-2021.pdf Plik pdf 1.36 MB
Z-347-2021zal1.pdf Plik pdf 170.15 KB
Z-347-2021zal2.pdf Plik pdf 194.97 KB
Z-347-2021zal3.pdf Plik pdf 359.07 KB
Z-347-2021zal4.pdf Plik pdf 347.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 22:58
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 23:04

Zarządzenie nr V/ 346 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne za 2021 rok

Załączniki:

Z-346-2021.pdf Plik pdf 208.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 22:50
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 22:52

Zarządzenie nr V / 345 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2021 rok

Załączniki:

Z-345-2021.pdf Plik pdf 2.01 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 22:48
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 22:50

Zarządzenie nr V/ 344 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Krościenko Wyżne i powołania komisji przetargowej

Załączniki:

Z-344-2021.pdf Plik pdf 283.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 22:45
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 22:47

Zarządzenie nr V/ 343 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r.

Załączniki:

Z-343-2021.pdf Plik pdf 281.71 KB
Z-343-2021zal.pdf Plik pdf 878.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 19:38
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 20:27

Zarządzenie nr V/ 342 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok

Załączniki:

Z-342-2021.pdf Plik pdf 1.66 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 19:32
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 19:35

Zarządzenie nr V / 341 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2021 rok

Załączniki:

Z-341-2021.pdf Plik pdf 3.10 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 19:28
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 19:31

Zarządzenie nr V/ 340 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Krościenko Wyżne w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej

Załączniki:

Z-340-2021.pdf Plik pdf 874.51 KB
Z-340-2021zal.pdf Plik pdf 408.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-11 19:25
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-10 19:28

Zarządzenie nr V/ 339 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2022 – 2030

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-10 23:49
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-09 23:52

Zarządzenie nr V/ 338 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2022 rok

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-10 23:35
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-09 23:48

Zarządzenie nr V/ 337 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie udziału elementów systemu wykrywania i alarmowania Gminy Krościenko Wyżne w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania

Załączniki:

Z-337-2021.pdf Plik pdf 365.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-10 23:34
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-09 23:35

Zarządzenie nr V / 336 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Załączniki:

Z-336-2021.pdf Plik pdf 189.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-10 23:32
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-09 23:33

Zarządzenie nr V/ 335 /2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia osób do wystawiania i odbioru faktur VAT

Załączniki:

Z-335-2021.pdf Plik pdf 215.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-01-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-10 23:31
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-09 23:31
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 29 maja 2024r. 19:43:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.