Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Zarządzenie nr V/ 411 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym

Załączniki:

Z-411-2022.pdf Plik pdf 266.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-06-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 23:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 23:32

Zarządzenie nr V/ 410 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym

Załączniki:

Z-410-2022.pdf Plik pdf 200.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-06-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 23:27
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 23:28

Zarządzenie nr V/ 409 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny działek przejętych nieodpłatnie przez Gminę Krościenko Wyżne

Załączniki:

Z-409-2022.pdf Plik pdf 272.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-06-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 23:24
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 23:25

Zarządzenie nr V/ 408 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego składnik mienia Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Z-408-2022.pdf Plik pdf 199.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-06-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 23:22
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 23:23

Zarządzenie nr V/ 407 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Krościenko Wyżne sprawozdania finansowego Gminy Krościenko Wyżne za 2021 rok

Załączniki:

Z-407-2022.pdf Plik pdf 192.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-06-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 23:18
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 23:20

Zarządzenie nr V/ 406 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym

Załączniki:

Z-406-2022.pdf Plik pdf 267.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-06-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 23:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 23:17

Zarządzenie nr V/ 405 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Z-405-2022.pdf Plik pdf 197.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-06-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 23:11
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 23:14

Zarządzenie nr V/ 404 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu „Piękny Ogród 2022” oraz powołania Komisji Konkursowej

Załączniki:

Z-404-2022.pdf Plik pdf 402.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-06-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 22:27
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 22:28

Zarządzenie nr V/ 403 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym

Załączniki:

Z-403-2022.pdf Plik pdf 201.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-06-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 22:23
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 22:25

Zarządzenie nr V/ 402 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2022 rok

Załączniki:

Z-402-2022.pdf Plik pdf 235.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-06-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 22:21
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 22:22

Zarządzenie nr V/ 401 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2022 rok

Załączniki:

Z-401-2022.pdf Plik pdf 281.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-06-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 22:18
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 22:20

Zarządzenie nr V/ 400 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji rato

Załączniki:

Z-400-2022.pdf Plik pdf 451.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-06-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 22:16
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 22:17

Zarządzenie nr V/ 399 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym

Załączniki:

Z-399-2022.pdf Plik pdf 198.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-06-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 22:13
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 22:14

Zarządzenie nr V/ 398 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krościenko Wyżne

Załączniki:

Z-398-2022.pdf Plik pdf 272.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-06-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 22:10
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-20 22:12

Zarządzenie nr V/ 397 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym

Załączniki:

Z-397-2022.pdf Plik pdf 273.98 KB
Z-397-2022zal.pdf Plik pdf 210.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-04-13
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-13 20:54
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-13 20:59

Zarządzenie nr V/ 396 /2022 Wójta Krościenko Wyżne z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym

Załączniki:

Z-396-2022.pdf Plik pdf 278.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-04-08
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-08 20:51
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-08 20:57

Zarządzenie nr V/ 395 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Z-395-2022.pdf Plik pdf 199.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-04-08
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-08 20:48
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-08 20:50

Zarządzenie nr V/ 394 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym

Załączniki:

Z-394-2022.pdf Plik pdf 274.40 KB
Z-394-2022zal.pdf Plik pdf 212.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-04-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-04 10:04
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-04 10:12

Zarządzenie nr V/ 393 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2022 rok

Załączniki:

Z-393-2022.pdf Plik pdf 241.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-03-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-03-30 22:03
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-05 22:05

Zarządzenie nr V/ 392 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2022 rok

Załączniki:

Z-392-2022.pdf Plik pdf 327.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-03-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-03-30 22:01
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-05 22:03

Zarządzenie nr V/ 391 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym do prowadzenia postępowań w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, o czym mowa w us

Załączniki:

Z-391-2022.pdf Plik pdf 199.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-03-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-03-30 21:59
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-05 22:02

Zarządzenie nr V/ 390 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym do prowadzenia postępowań w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, o czym mowa w us

Załączniki:

Z-390-2022.pdf Plik pdf 199.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-03-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-03-30 21:57
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-05 21:59

Zarządzenie nr V/ 389 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym do prowadzenia postępowań w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r.

Załączniki:

Z-389-2022.pdf Plik pdf 279.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-03-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-03-30 21:56
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-05 21:58

Zarządzenie nr V/ 388 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym do prowadzenia postępowań w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r.

Załączniki:

Z-388-2022.pdf Plik pdf 278.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-03-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-03-30 21:54
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-05 21:56

Zarządzenie nr V/ 387 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie sprawozdań rocznych oraz informacji, o których mowa w art. 267 ustawy o finansach publicznych

Załączniki:

Z-387-2022.pdf Plik pdf 198.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-03-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-03-30 21:53
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-05 21:55

Zarządzenie nr V/ 386 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym do prowadzenia postępowań w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o

Załączniki:

Z-386-2022.pdf Plik pdf 202.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-03-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-03-30 21:51
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-05 21:53

Zarządzenie nr V/ 385 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania pn. „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”

Załączniki:

Z-385-2022.pdf Plik pdf 203.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-03-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-03-30 21:49
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-05 21:51

Zarządzenie nr V/ 384 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022”

Załączniki:

Z-384-2022.pdf Plik pdf 203.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-03-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-03-30 21:47
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-05 21:50

Zarządzenie nr V/ 383 /2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-03-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-03-14 20:34
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-05 20:42

Zarządzenie nr V/382/2022 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.

Załączniki:

Z-382-2022.pdf Plik pdf 269.13 KB
Z-382-2022zal.pdf Plik pdf 796.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-03-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-03-14 20:32
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-05 20:35
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 28 czerwca 2022r. 22:48:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.