Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Zarządzenie nr V/ 156 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia spisu z natury, uzgodnienia sald rachunków bankowych i rozrachunków z kontrahentami, uzgodnienia stanu zapasów składników aktywów powierzonych obcej jednost

Załączniki:

Z-156-2019.pdf Plik pdf 199.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłBożena Adamczyk2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:56
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:56

Zarządzenie nr V/ 155 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym pełnomocnictwa w zakresie realizacji projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Załączniki:

Z-155-2019.pdf Plik pdf 192.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:54
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:54

Zarządzenie nr V/ 154 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok

Załączniki:

Z-154-2019.pdf Plik pdf 289.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:52
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:53

Zarządzenie nr V/ 153 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego składnik mienia Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Z-153-2019.pdf Plik pdf 198.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:50
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:51

Zarządzenie nr V/ 152 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok

Załączniki:

Z-152-2019.pdf Plik pdf 512.31 KB
Z-152-2019zal.pdf Plik pdf 354.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:48
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:49

Zarządzenie nr V/ 151 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2020 – 2023

Załączniki:

Z-151-2019.pdf Plik pdf 280.65 KB
Z-151-2019zal.pdf Plik pdf 2.33 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:45
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:47

Zarządzenie nr V/ 150 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok

Załączniki:

Z-150-2019.pdf Plik pdf 656.86 KB
Z-150-2019zal.pdf Plik pdf 352.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:43
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:44

Zarządzenie nr V/ 149 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok

Załączniki:

Z-149-2019.pdf Plik pdf 236.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:42
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:43

Zarządzenie nr V/ 148 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok

Załączniki:

Z-148-2019.pdf Plik pdf 392.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:41
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:41

Zarządzenie nr V / 147 / 2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia Planu działania w zakresie obrony cywilnej Gminy Krościenko Wyżne na rok 2020

Załączniki:

Z-147-2019.pdf Plik pdf 340.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:38
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:38

Zarządzenie nr V/ 146 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Z-146-2019.pdf Plik pdf 195.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:36
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:37

Zarządzenie nr V/ 145 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:25
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:35

Zarządzenie nr V/ 144 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych na

Załączniki:

Z-144-2019.pdf Plik pdf 281.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:16
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:16

Zarządzenie nr V/ 143 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Krościenko Wyżne oraz powołania Komisji przetargowej

Załączniki:

Z-143-2019.pdf Plik pdf 201.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:14
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:15

Zarządzenie nr V/ 142 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych do Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym

Załączniki:

Z-142-2019.pdf Plik pdf 195.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:13
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:13

Zarządzenie nr V/ 141 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym

Załączniki:

Z-141-2019.pdf Plik pdf 196.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:12
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:12

Zarządzenie nr V/ 140 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury, uzgodnienia sald rachunków bankowych i rozrachunków z kontrahentami, uzgodnienia stanu zapasów składników aktywów powierzonych obcej jednostce oraz porównania dan

Załączniki:

Z-140-2019.pdf Plik pdf 322.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:11
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 23:11

Zarządzenie nr V/ 139 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w ewidencji środków trwałych

Załączniki:

Z-139-2019.pdf Plik pdf 189.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 22:08
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 22:09

Zarządzenie nr V/ 138 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok

Załączniki:

Z-138-2019.pdf Plik pdf 314.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 22:07
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 22:07

Zarządzenie nr V/ 137 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Krościenko Wyżne oraz powołania Komisji przetargowej

Załączniki:

Z-137-2019.pdf Plik pdf 201.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 22:06
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 22:06

Zarządzenie nr V/ 136 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Krościenko Wyżne oraz powołania Komisji przetargowej

Załączniki:

Z-136-2019.pdf Plik pdf 201.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 22:04
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 22:05

Zarządzenie nr V/ 135 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok

Załączniki:

Z-135-2019.pdf Plik pdf 276.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 22:02
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 22:03

Zarządzenie nr V/ 134 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok

Załączniki:

Z-134-2019.pdf Plik pdf 366.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 22:01
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 22:01

Zarządzenie nr V/ 133 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2020 – 2023

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 21:57
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 22:00

Zarządzenie nr V/ 132 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 21:42
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 21:55

Zarządzenie nr V/ 131 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Z-131-2019.pdf Plik pdf 199.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 21:41
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 21:41

Zarządzenie nr V / 122 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 14 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad zaopatrzenia w paliwo i w inne materiały eksploatacyjne pojazdów samochodowych i sprzętu z silnikami spalinowymi w jednostkach Ochotniczych Straży Poż

Załączniki:

Z-130-2019.pdf Plik pdf 453.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 21:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 21:40

Zarządzenie nr V/ 129 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Z-129-2019.pdf Plik pdf 348.48 KB
Z-129-2019zal.pdf Plik pdf 394.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 21:37
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 21:38

Zarządzenie nr V/ 121 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ustalenia dyżurów w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na d

Załączniki:

Z-128-2019.pdf Plik pdf 274.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 21:34
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 21:36

Zarządzenie nr V/ 127 /2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok

Załączniki:

Z-127-2019.pdf Plik pdf 315.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 21:33
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-23 21:33
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 25 czerwca 2024r. 14:25:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.