Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Zarządzenie nr V/ 29 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia na stan środków trwałych zainstalowanych w ramach realizacji projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne” i

Załączniki:

Z-029-2018.pdf Plik pdf 234.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:49
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:49

Zarządzenie nr V/ 28 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia na stan środka trwałego pn. „Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia do 1kV oświetlenia ulicznego przy ul. Południowej, Brzozowskiej, Mostowej, Sportowej, Szkolnej w miejscowości Krośc

Załączniki:

Z-028-2018.pdf Plik pdf 192.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:47
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:47

Zarządzenie nr V/ 27 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia spisu z natury, uzgodnienia sald rachunków bankowych i rozrachunków z kontrahentami, uzgodnienia stanu zapasów składników aktywów powierzonych obcej jednostc

Załączniki:

Z-027-2018.pdf Plik pdf 203.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:46
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:46

Zarządzenie nr V/ 26 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny działek przejętych ze Skarbu Państwa w wyniku komunalizacji.

Załączniki:

Z-026-2018.pdf Plik pdf 197.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:43
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:43

Zarządzenie nr V/ 25 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok.

Załączniki:

Z-025-2018.pdf Plik pdf 211.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:40
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:40

Zarządzenie nr V/ 24 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok.

Załączniki:

Z-024-2018.pdf Plik pdf 230.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:38
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:38

Zarządzenie nr V/ 23 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Z-023-2018.pdf Plik pdf 200.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:36
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:37

Zarządzenie nr V/ 22 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości.

Załączniki:

Z-022-2018.pdf Plik pdf 214.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:34
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:34

Zarządzenie nr V/ 21 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok.

Załączniki:

Z-021-2018.pdf Plik pdf 231.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:32
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:32

Zarządzenie nr V/ 20 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok.

Załączniki:

Z-020-2018.pdf Plik pdf 284.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:30

Zarządzenie nr V/ 19 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Z-019-2018.pdf Plik pdf 191.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:29
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:29

Zarządzenie nr V/ 18 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2019 – 2022.

Załączniki:

Z-018-2018.pdf Plik pdf 199.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:27
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:27

Zarządzenie nr V/ 17 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok.

Załączniki:

Z-017-2018.pdf Plik pdf 635.68 KB
Z-017-2018zalacznik.pdf Plik pdf 357.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:26
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:26

Zarządzenie nr V/ 16 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne – „referent ds. informacji publicznej i promocji

Załączniki:

Z-016-2018.pdf Plik pdf 196.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:23
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:22

Zarządzenie nr V/ 15 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-E

Załączniki:

Z-015-2018.pdf Plik pdf 204.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:21
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:21

Zarządzenie nr V/ 14 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad

Załączniki:

Z-014-2018.pdf Plik pdf 282.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:20
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:20

Zarządzenie nr V/ 13 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Z-013-2018.pdf Plik pdf 347.16 KB
Z-013-2018zalacznik.pdf Plik pdf 380.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:18
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:19

Zarządzenie nr V/ 12 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:16
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:17

Zarządzenie nr V/ 11 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok.

Załączniki:

Z-011-2018.pdf Plik pdf 353.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 09:14
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-20 09:14

Zarządzenie nr V/ 10 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Krościenko Wyżne i powołania komisji przetargowej.

Załączniki:

Z-010-2018.pdf Plik pdf 199.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 22:07
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-19 22:07

Zarządzenie nr V/ 9 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury, uzgodnienia sald rachunków bankowych i rozrachunków z kontrahentami, uzgodnienia stanu zapasów składników aktywów powierzonych obcej jednostce oraz porównania danych z

Załączniki:

Z-009-2018.pdf Plik pdf 229.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 22:05
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-19 22:05

Zarządzenie nr V/ 8 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących składnik mienia Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Z-008-2018.pdf Plik pdf 206.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 22:02
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-19 22:02

Zarządzenie nr V/ 7 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok.

Załączniki:

Z-007-2018.pdf Plik pdf 290.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 21:18
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-19 21:18

Zarządzenie nr V/ 6 /2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok.

Załączniki:

Z-006-2018.pdf Plik pdf 407.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 21:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-19 21:17

Zarządzenie Nr V/5/2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Załączniki:

Zarządzenie Nr V/5/2018 Plik pdf 193.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2018-11-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-11-29 14:45
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-07 11:07

Zarządzenie Nr V/4/2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Zarządzenie Nr V/4/2018 Plik pdf 197.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2018-11-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-11-29 14:42
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-07 11:06

Zarządzenie Nr V/3/2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Zarządzenie Nr V/3/2018 Plik pdf 191.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2018-11-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-11-29 14:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-11-29 14:39

Zarządzenie Nr V/2/2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Zarządzenie Nr V/2/2018 Plik pdf 189.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2018-11-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-11-29 14:36
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-07 11:05

Zarządzenie Nr V/1/2018 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia liczby Zastępców Wójta Gminy Krościenko Wyżne oraz ich powołania.

Załączniki:

Zarządzenie Nr V/1/2018 Plik pdf 266.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2018-11-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-11-29 14:01
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-07 11:04
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 25 czerwca 2024r. 14:44:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.