Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Zarządzenie nr V/ 707 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania sprzętu obrony cywilnej przechowywanego w Gminie Krościenko Wyżne

Załączniki:

Z-707-2024.pdf Plik pdf 199.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:33
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 18:41

Zarządzenie nr V/ 706 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Załączniki:

Z-706-2024.pdf Plik pdf 207.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:32
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 18:40

Zarządzenie nr V/ 705 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym

Załączniki:

Z-705-2024.pdf Plik pdf 196.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:32
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 18:40

Zarządzenie nr V/704/2024 WÓJTA GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2024 rok

Załączniki:

Z-704-2024.pdf Plik pdf 190.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:31
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 18:39

Zarządzenie nr V/703/2024 WÓJTA GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2024 rok

Załączniki:

Z-703-2024.pdf Plik pdf 187.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 18:38

Zarządzenie nr V/ 702 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 8 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 r.

Załączniki:

Z-702-2024.pdf Plik pdf 192.34 KB
Z-702-2024zal.pdf Plik pdf 1,021.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 18:39

Zarządzenie nr V/ 701 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia dyżurów w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 roku, celem zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. War

Załączniki:

Z-701-2024.pdf Plik pdf 193.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:29
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 18:37

Zarządzenie nr V/ 700 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Załączniki:

Z-700-2024.pdf Plik pdf 196.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:28
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 18:36

Zarządzenie nr V/ 699 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 2 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 r.

Załączniki:

Z-699-2024.pdf Plik pdf 191.87 KB
Z-699-2024zal.pdf Plik pdf 1.60 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:28
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 18:35

Zarządzenie nr V/ 698 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Załączniki:

Z-698-2024.pdf Plik pdf 205.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:26
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 18:33

Zarządzenie nr V/697/2024 WÓJTA GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2024 rok

Załączniki:

Z-697-2024.pdf Plik pdf 210.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:25
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 18:32

Zarządzenie nr V/696/2024 WÓJTA GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2024 rok

Załączniki:

Z-696-2024.pdf Plik pdf 296.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:25
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 18:32

Zarządzenie nr V/ 695 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego i do jego przyznawania, a także do wydawania w tych spraw

Załączniki:

Z-695-2024.pdf Plik pdf 222.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:24
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 18:32

Zarządzenie nr V/ 694 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie sprawozdań rocznych oraz informacji, o których mowa w art. 267 ustawy o finansach publicznych

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:23
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 18:31

Zarządzenie nr V/ 693 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym pełnomocnictwa do realizacji Programu Osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Z-693-2024.pdf Plik pdf 301.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:22
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 18:19

Zarządzenie nr V/ 692 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania

Załączniki:

Z-692-2024.pdf Plik pdf 193.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:21
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 18:18

Zarządzenie nr V/ 691 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania oraz zasad działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania

Załączniki:

Z-691-2024.pdf Plik pdf 224.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:21
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 18:01

Zarządzenie nr V/ 690 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 14 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 r.

Załączniki:

Z-690-2024.pdf Plik pdf 191.96 KB
Z-690-2024zal.pdf Plik pdf 758.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:20
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 17:53

Zarządzenie nr V/ 689 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres 5 lat lokalu stanowiącego własność Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Z-689-2024.pdf Plik pdf 192.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:19
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 17:51

Zarządzenie nr V/ 688 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Z-688-2024.pdf Plik pdf 194.29 KB
Z-688-2024zal.pdf Plik pdf 286.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:17
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 17:52

Zarządzenie nr V/ 687 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Załączniki:

Z-687-2024.pdf Plik pdf 206.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:16
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 17:50

Zarządzenie nr V/ 686 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2024 r.”

Załączniki:

Z-686-2024.pdf Plik pdf 201.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 17:49

Zarządzenie nr V/ 685 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybor

Załączniki:

Z-685-2024.pdf Plik pdf 207.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:14
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 17:48

Zarządzenie nr V/ 684 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Zasobu Gminy Krościenko Wyżne na lata 2024-2026

Załączniki:

Z-684-2024.pdf Plik pdf 258.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:13
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 17:48

Zarządzenie nr V/ 683 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert kandydatów do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Załączniki:

Z-683-2024.pdf Plik pdf 195.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:12
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 17:47

Zarządzenie nr V/ 682 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na

Załączniki:

Z-682-2024.pdf Plik pdf 206.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:11
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 17:47

Zarządzenie nr V/681/2024 WÓJTA GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2024 rok

Załączniki:

Z-681-2024.pdf Plik pdf 207.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:11
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 17:46

Zarządzenie nr V/680/2024 WÓJTA GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2024 rok

Załączniki:

Z-680-2024.pdf Plik pdf 292.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:10
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 17:46

Zarządzenie nr V/ 679 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 r.

Załączniki:

Z-679-2024.pdf Plik pdf 192.71 KB
Z-679-2024zal.pdf Plik pdf 58.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 17:45

Zarządzenie nr V/ 678 /2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych z mieszkańcami Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Z-678-2024.pdf Plik pdf 292.77 KB
Z-678-2024zal.pdf Plik pdf 196.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 17:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-16 17:43
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 21 lipca 2024r. 17:39:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.